PSYKISK HELSE

Tilbake til forsiden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


A

Abstinens (se også Alkoholmisbruk, Nikotinavhengighet, Rusmiddelavhengighet)

ADHD

Afasi (se også Dysleksi, Stamming)

Aggresjon

Agorafobi (se også Fobi, Sjenanse)

Alkoholmisbruk (se også Abstinens, Rusmiddelavhengighet)

Alzheimers (se også Demens)

Amnesi

Angst (se også Eksamensangst, Flyskrekk, Nervøsitet, Panikk, Panikklidelse)

Angst [student]

Anoreksi (se også Spiseforstyrrelser)

Aspergers syndrom

Antisosial personlighetsforstyrrelse (se Dyssosial personlighetsforstyrrelse)

Autisme

Avhengighet (se Alkoholmisbruk, Internettavhengighet, Rusmiddelavhengighet, Spilleavhengighet)


B

Bipolar lidelse

Bulimi (se også Spiseforstyrrelser)


C


D

Demens (se også Alzheimers)

Depresjon (se også Vinterdepresjon)

Depresjon [student]

Diskriminering

Drikkepress [student]

Dysleksi (se også Afasi, Stamming)

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

Dystymi (se også Depresjon)

Dødsfall (se Sorg)


E

Eksamensangst (se også Angst)

Eksamensangst [student]

Ensomhet

Ensomhet [student]


F

Flyskrekk

Fobi (se også Agorafobi, Flyskrekk, Sosial fobi)

Forelskelse (se også Kjærlighetssorg)

Frykt


G


H

Hallusinasjoner (se også Vrangforestillinger, Paranoid psykose)

Hukommelsestap (se Amnesi)

Hypersomni (se også Insomni, Narkolepsi, Søvnforstyrrelser)

Hypokondri

Hypomani

Høysensitivitet


I

Insomni (se også Hypersomni, Narkolepsi, Søvnforstyrrelser)

Internettavhengighet


J


K

Kjærlighetssorg (se også Forelskelse)

Klaustrofobi (se Fobi)

Kronisk utmattelsessyndrom [CFS]

Kroppsbilde (se også Selvtillit)

Kroppskomplekser (se Kroppsbilde, Selvtillit)


L


M

Mareritt (se også Nattskrekk)

Megareksi (se også Spiseforstyrrelser)

Mishandling (se også Liste over krisesentre i Norge)

Mobbing (se også Trakassering og Traumer)

Myalgisk encefalomyelitt [ME] (se Kronisk utmattelsessyndrom)


N

Narkolepsi (se også Hypersomni, Insomni, Søvnforstyrrelser)

Nattskrekk [søvnterror] (se også Mareritt)

Nervøsitet (se også Angst)

Nevrose

Nikotinavhengighet (se også Abstinens)


O

Obsesjon (se Tvangstanker og tvangshandlinger)

Obsessiv-kompulsiv lidelse (se Tvangslidelse)

Ortoreksi (se også Spiseforstyrrelser)

Overgrep [student] (se også Mishandling, Vold og Voldtekt)

Overspisingslidelse (se også Spiseforstyrrelser)


P

Panikk (se også Angst, Panikklidelse)

Panikklidelse (se også Angst, Panikk)

Paranoia

Paranoid psykose (se også Hallusinasjoner, Vrangforestillinger)

Parkinsons

Perfeksjonisme (se også Tvangslidelse)

Perfeksjonisme [student]

Personlighetsforstyrrelser

Posttraumatisk stresslidelse [PTSD] (se også Angst, Mishandling, Stress, Traumer, Vold og Voldtekt)

Prokrastinering [student]

Psykisk helse [student]

Psykisk utviklingshemning (se Utviklingshemning)

Psykopati (se Dyssosial personlighetsforstyrrelse)

Psykose


Q


R

Redsel (se Frykt)

Relasjonsproblemer [student]

Rusmiddelavhengighet (se også Abstinens, Alkoholmisbruk)

Rusmisbruk (se Rusmiddelavhengighet)

Røykeslutt (se Abstinens, Nikotinavhengighet)


S

Savn (se Sorg)

Schizofreni

Seksualitet (se Seksuell helse)

Seksuell helse

Seksuell helse [student]

Selvbilde (se Kroppsbilde, Selvtillit)

Selvfølelse (se Kroppsbilde, Selvtillit)

Selvmord (se også Selvmordstanker, Sorg)

Selvmordstanker (se også Depresjon, Selvmord)

Selvskading (se også Depresjon)

Selvtillit (se også Kroppsbilde)

Selvtillit og selvbilde [student]

Sesongavhengig depresjon (se Depresjon, Vinterdepresjon)

Sinne (se Aggresjon)

Sjalusi

Sjenanse (se også Agorafobi)

Skyldfølelse

Sorg (se også Kjærlighetssorg)

Sosial angst (se Sosial fobi)

Sosial fobi

Spilleavhengighet

Spiseforstyrrelser (se også Anoreksi, Bulimi, Megareksi, Ortoreksi, Overspisingslidelse)

Spiseforstyrrelser [student]

Stamming (se også Afasi)

Stress (se også Utbrenthet)

Stress [student]

Søvnforstyrrelser (se også Hypersomni, Insomni, Mareritt, Narkolepsi, Nattskrekk)

Søvnforstyrrelser [student]

Søvnterror (se Nattskrekk, Mareritt)


T

Tilpasningsforstyrrelse

Trakassering (se også Mobbing og Traumer)

Traumer (se også Mishandling, Mobbing, Trakassering, Vold og Voldtekt)

Tretthetssyndrom (se Kronisk utmattelsessyndrom)

Tvangslidelse [OCD]

Tvangstanker og tvangshandlinger


U

Utbrenthet (se også Stress)

Utmattelsessyndrom (se Kronisk utmattelsessyndrom)

Utviklingshemning


V

Vinterdepresjon (se også Depresjon)

Vold (se også Liste over krisesentre i Norge)

Voldtekt (se også Liste over krisesentre i Norge)

Vrangforestillinger (se også Hallusinasjoner, Paranoid psykose)

Vrangforestillingslidelse (se Paranoid psykose)


W-Å