HJELPETELEFONER

Angst | Avhengighet | Arbeidsliv | Barn og ungdom | Foreldre | Generelt | Hukommelseslidelser | Parkinsons | Psykiske helseproblemer | Overgrep | Seksuell helse | Spiseforstyrrelser


ANGST

Angstringen Norge

Om: «På vår informasjontelefon 22 22 35 30 vil du treffe et menneske som selv har erfaring med angst og selvhjelp. (…) Alle kan ringe oss, om du selv strever med angst, kjenner noen som gjør det eller er en fagperson som vil vite mer. Vi deler erfaringer fra vårt arbeid og sender deg mer informasjon om du ønsker det. Vi har taushetsplikt og sender ut informasjonsmateriell uten kostnad i nøytral konvolutt, dvs. uten avsender.»

Telefon: 22 22 35 30

Åpningstider: mandag – fredag (10.00 – 13.00)

Les mer: http://www.angstringen.no/


ARBEIDSLIV

Arbeidslivstelefonen

Om: «Arbeidslivstelefonens målsetting er å bidra til et sunt arbeidsmiljø som fremmer mestring, jobbglede og god helse. (…) Arbeidslivstelefonen har to faste rådgivere som har god kjennskap til lover og regler om arbeidslivet og det å være i arbeid eller komme seg i arbeid. De har lang og variert arbeidserfaring samt erfaring fra ledelse-, tillitsvalgt- og vernesiden.»

Telefon: 815 44 544

Åpningstider: mandag – onsdag (09.00 – 15.00), torsdag (09.00 – 18.00), fredag (09.00 – 15.00)

Les mer: http://www.mentalhelse.no/tjenester/arbeidslivstelefonen/


Astma- og Allergiforbundets rådgivningstjeneste

Om: «Har du spørsmål knyttet til de ulike diagnoseområdene, inneklima, arbeid, yrkesvalg, trygd og rettighetsspørsmål så blir du satt over til rådgivningstjenesten som er betjent av våre sykepleiere samt fageksperter på inneklima og uteluft. Telefontjenesten er åpen for alle, ring sentralbordet (telefonnummeret under) og spør etter rådgivningen. Mandager og tirsdager betjenes telefonen av sykepleier, og fredager av eksperter på inneklima/uteluft.»

Telefon: 23 35 35 35

Åpningstider: mandag, tirsdag og fredag (09.00 – 11.00 og 12.00 – 14.00)

Les mer: http://www.naaf.no/no/tjenester/Radgivningstjenesten-var/


AVHENGIGHET

Anonyme Alkoholikere (AA)

Om: «Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.»

Telefon: 911 77 770

Åpningstider: mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), lørdag – søndag (18.00 – 22.00)

Les mer: http://www.anonymealkoholikere.no/


Anonyme Narkomane (NA)
Om: «NA er et fellesskap eller forening av menn og kvinner for hvem rusmidler hadde blitt et hovedproblem. Vi er rusavhengige under tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie.»

Telefon: 905 29 359

Åpningstider: mandag – fredag (17.00 – 19.00)

Les mer: http://www.nanorge.org/


Hjelpelinjen for spilleavhengige

Om: «Hjelpelinjen er organisert som et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Målsettingen med Hjelpelinjen er: (1) å hjelpe mennesker i krise, (2) vise til annen hjelp, blant annet behandling, og (3) samle informasjon om spilleavhengighet.»

Telefon: 800 800 40

Åpningstider: mandag – fredag (09.00 – 21.00)

Les mer: http://www.hjelpelinjen.no/


Landsforbundet Mot Stoffmisbruks støttetelefon

Om: «LMS Støttetelefon er et landsdekkende tilbud. Støttetelefonen er bygget på likemannsarbeid, det vil si at de som betjener akkurat din din samtale, har god kunnskap og erfaring om det å være pårørende. Her kan man få svar på konkrete spørsmål og utløp for bekymringer og frustrasjon. Ofte er det til stor hjelp bare å ha noen å snakke med.»

Telefon: 800 40 567

Åpningstider: mandag – søndag (09.00 – 21.00)

Les mer: http://www.motstoff.no/


LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus

Om: «LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus, tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter, og pårørendes behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon.»

Telefon: 22 49 19 22

Åpningstider: mandag (10.00 – 15.00), tirsdag (10.00 – 19.00), onsdag – fredag (10.00 – 15.00)

Les mer: http://www.piosenteret.no/index.php/tilbud/radgivningstelefon-for-parorende/


RUStelefonen

Om: «RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel.»

Telefon: 08588

Åpningstider: mandag – tirsdag (11.00 – 19.00), onsdag (10.00 – 19.00), torsdag – søndag (11.00 – 19.00)

Les mer: http://www.rustelefonen.no/


Røyketelefonen

Om: «Røyketelefonen er en seksjon i Helsedirektoratet med veiledning i røyke- og snusslutt som sin primæroppgave. Røyketelefonen kan også svare på spørsmål om bruk av tobakk, nikotinavhengighet og tobakksavvenning. Røyketelefonen har også et tilbud om gratis oppfølging med veiledning over tid for dem som er i en slutteprosess. Veilederne som jobber på Røyketelefonen har høyere utdanning fra ulike fagfelt og de har taushetsplikt.»

Telefon: 800 400 85

Åpningstider: mandag – fredag (10.00 – 18.00)

Les mer: http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk/snus-og-roykeslutt/royketelefonen/Sider/dette-er-royketelefonen-80040085.aspx


BARN OG UNGDOM

Alarmtelefonen for Barn og Unge
Om: «Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Der møter du voksne mennesker som forstår hvordan du har det, og som bryr seg om at du får det bedre.»

Telefon: 116 111

Åpningstider: mandag – fredag (15.00 – 08.00 neste dag), lørdag – søndag (døgnåpent)

Les mer: http://www.116111.no/


Kors på halsen

Om: «Kors på halsen tilhører Røde Kors, og er et sted alle under 18 år kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos oss får du snakke med en voksen du kan stole på, som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig. For livet blir faktisk litt lettere når du har noen å snakke med! (…) Det er gratis å ringe og vi kan ikke se nummeret ditt. Det kommer heller ikke opp på regningen at du har ringt.»

Telefon: 800 333 21

Åpningstider: mandag – fredag (14.00 – 20.00)

Les mer: http://www.korspåhalsen.no/


Ungdomstelefonen

Om: «Ungdomstelefonen er Skeiv Ungdom sin telefontjeneste. Her kan du dele dine spørsmål og tanker om alt fra seksualitet, til kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud, sikrere sex, eller hva du måtte lure på. (…) Når du ringer oss vil du bli besvart av en av våre frivillige telefonvakter. De som er vakt på telefonen har selv vært i den situasjonen at de må finne ut av hvem de er og vet hvordan det kan være. Du kan være trygg på at det som blir sagt blir mellom oss og det finnes ingen spørsmål som er dumme.»

Telefon: 400 00 777

Åpningstider: mandag – fredag (18.00 – 22.00), søndag (18.00 – 22.00)

Les mer: http://www.ungdomstelefonen.no/


FORELDRE

Barneombudet

Om: «Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter. (…) Vi formidler deres synspunkter og råd videre til de som bestemmer i Norge og til de som arbeider med barn, i for eksempel skolen og helsevesenet.»

Telefon: 22 99 39 50

Åpningstider: mandag – fredag (09.00 – 15.00)

Les mer: http://www.barneombudet.no/


Bekymringstjenesten – Voksne for Barn

Om: «Voksne for Barns Bekymringstjeneste er en rådgivningstjeneste for deg som har spørsmål eller bekymring om barn og unge, hvor du kan være anonym. Alle våre rådgivere har barnefaglig utdanning.»

Telefon: 810 03 940

Åpningstider: mandag – fredag (09.30 – 14.30)

Les mer: http://www.bekymring.no/


GENERELT

Hjelpetelefonen

Om: «Hjelpetelefonen er Mental Helses telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med. (…) Våre veiledere har forskjellig bakgrunn, men felles for alle er at de har livserfaring og ønske om å være et medmenneske. Vi tilbyr dialog om enkle eller vanskelige tema. Vi har tid, vi lytter, vi reflekterer og vi gir råd. Vi ønsker å bidra til optimisme og opplevelse av mestring og selvstendighet. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.»

Telefon: 116 123

Åpningstider: døgnåpent

Les mer: http://www.mentalhelse.no/tjenester/hjelpetelefonen


Kameratstøttetelefonen

Om: «Kameratstøttetelefonen er en landsdekkende hjelpetelefon som er døgnbemannet hele året. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Veteraner fra internasjonale operasjoner og deres pårørende, kan her få snakke med en likemann som har selv har tjenestegjort ute om egne opplevelser, tanker, spørsmål og hva man ellers måtte ha på hjertet. Du kan velge å være helt anonym, men våre kamerathjelpere vil presentere seg med fornavn. Vi som svarer deg har taushetsplikt.»

Telefon: 800 48 500

Åpningstider: døgnåpent

Les mer: http://www.kameratstotte.no/Om-tjenesten/Kameratstoettetelefonen


Kirkens SOS

Om: «Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerte som formidles. Du kan ringe anonymt, krisetelefonen har ingen nummervisning. Alle medarbeidere ved Kirkens SOS har taushetsplikt. Medarbeiderne er også anonyme.»

Telefon: 22 40 00 40

Åpningstider: døgnåpent

Les mer: http://www.kirkens-sos.no/


HUKOMMELSESLIDELSER

Demenslinjen (Nasjonalforeningen for folkehelse)

Om: «På Demenslinjen treffer du helsepersonell med taushetsplikt. Vi kan svare på spørsmål du måtte ha om demens, og gi deg gode råd og hjelp videre!»

Telefon: 23 12 00 40

Åpningstider: mandag – fredag (09.00 – 15.00)

Les mer: http://www.nasjonalforeningen.no/no/Demens/Demenslinjen/


OVERGREP

DIXI – Ressurssenter for voldtatte

Om: «DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI er et latinsk uttrykk som betyr «jeg har talt»; det er altså et uttrykk for at man har sagt alt man vil si om en sak.»

Telefon: 22 44 40 50

Åpningstider: mandag – fredag (09.00 – 15.00)

Les mer: http://www.dixi.no/


Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Om: «Hovedmålet for landsdekkende telefon er å hjelpe seksuelt misbrukte til å få en bedre livskvalitet, og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge. (…) Du kan ringe når som helst på døgnet, enten det er morgen, kveld eller midt på natten. Husk at vi er her for å hjelpe deg.»

Telefon: 800 57 000

Åpningstider: døgnåpent

Les mer: http://www.incest80057000.no/


Landsforeningen for voldsofre

Om: «Landsforeningen for Voldsofre skal arbeide for å hjelpe og støtte de som har vært utsatt for vold, og er påført skade av fysisk, psykisk og økonomisk art. Den skal videre arbeide for og redusere bruken av vold, og herunder kartlegge omfanget av vold, arten av den og virkningen. Dette for å finne ut hvordan den best kan reduseres, og prøve å påvirke folkemeningen til å motvirke vold.»

Telefon: 22 16 40 00

Åpningstider: ikke oppgitt

Les mer: http://www.voldsoffer.no/


Senter for seksuelt misbrukte menn

Om: «SSMM er en selvhjelpsorganisasjon som drives med tilskudd fra Oslo kommune og Det Kongelige barne- , likestilling- og inkluderingsdepartement. Organisasjonen drives og ledes daglig av menn som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep.»

Telefon: 22 42 42 02

Åpningstider: ikke oppgitt

Les mer: http://www.ssmm.no/default.aspx


Støttesenter mot incest

Om: «Støttesenter mot Incest Oslo arbeider etter metoden “hjelp til selvhjelp”. Prinsippet er at den enkelte selv skal jobbe seg ut av offerrollen. Våre målgrupper er incestutsatte fra 18 år, incestutsatt barn og ungdom, foresatte, partnere, andre pårørende, fagfolk og studenter. Ta kontakt med senteret for mer info.»

Telefon: 23 31 46 50

Åpningstider: mandag (10.00 – 15.30, 16.00 – 20.30), tirsdag (10.00 – 19.00), onsdag (10.00 – 16.00), torsdag (10.00 – 15.30, 16.00 – 20.30), fredag (10.00 – 16.00)

Les mer: http://www.sentermotincest.no/nb/kontakt


Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon

Om: «Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret. »

Telefon: 800 30 196

Åpningstider: mandag – fredag (09.00 – 15.00)

Les mer: http://www.vernforeldre.no/


PARKINSONS

Parkinsontelefonen

Om: «På Parkinsontelefonen møter du mennesker som har sykdommen selv eller er pårørende. Likemennene bruker sin egen erfaring og kunnskap til å hjelpe andre, er gode lyttere og har tid til å høre på deg. Det du forteller vil bli mellom deg og den du snakker med. Likemennene i telefontjenesten har variert erfaring, og derfor kan du få svar på akkurat det du lurer på.»

Telefon: 22 00 82 80

Åpningstider: mandag – fredag (10.00 – 16.00)

Les mer: http://parkinson.no/parkinsontelefonen/


PSYKISKE HELSEPROBLEMER

AURORA – Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Om: «Aurora er en støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer og har i flere tiår arbeidet for å redusere bruken av medisiner og tvang i psykiatrien og vil fortsette dette arbeidet videre.»

Telefon: 913 35 198

Åpningstider: mandag og onsdag (12.00 – 15.00)

Les mer: http://www.aurora-stotteforening.no/


Landsforeningen We Shall Overcome

Om: «We Shall Overcome er en bruker- og interesseorganisasjon, som vektlegger erfaringsbasert kunnskap og brukerstyring, og har fokus på å endre mentalitet og praksis i det psykiske helsetilbudet. Kontakttelefonen, som er for medlemmer og andre, kan brukes for rådgivning og få informasjon.»

Telefon: 22 41 35 90

Åpningstider: mandag, onsdag og fredag (12.00 – 15.00)

Les mer: http://www.wso.no/


LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus

Om: «LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus, tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter, og pårørendes behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon.»

Telefon: 22 49 19 22

Åpningstider: mandag (10.00 – 15.00), tirsdag (10.00 – 19.00), onsdag – fredag (10.00 – 15.00)

Les mer: http://www.piosenteret.no/index.php/tilbud/radgivningstelefon-for-parorende/


SEKSUELL HELSE

Ungdomstelefonen

Om: «Ungdomstelefonen er Skeiv Ungdom sin telefontjeneste. Her kan du dele dine spørsmål og tanker om alt fra seksualitet, til kjønn, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud, sikrere sex, eller hva du måtte lure på. (…) Når du ringer oss vil du bli besvart av en av våre frivillige telefonvakter. De som er vakt på telefonen har selv vært i den situasjonen at de må finne ut av hvem de er og vet hvordan det kan være. Du kan være trygg på at det som blir sagt blir mellom oss og det finnes ingen spørsmål som er dumme. »

Telefon: 400 00 777

Åpningstider: mandag – fredag (18.00 – 22.00), søndag (18.00 – 22.00)

Les mer: http://www.ungdomstelefonen.no/


SPISEFORSTYRRELSER

Anonyme Overspisere (OA)

Om: «Anonyme Overspisere er et fellesskap av menn og kvinner som, gjennom delt erfaring, styrke og håp, tilfriskner fra tvangsmessig overspising. Vi ønsker alle som ønsker å slutte å spise tvangsmessig velkommen.»

Telefon: 901 55 748

Åpningstider: torsdag (19.00 – 21.00)

Les mer: http://www.anonymeoverspisere.no/


ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Om: «ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. ROS tilbyr støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som er redd for at de er i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse. Pårørende/nærstående er også velkommen til å ta kontakt med oss.»

Telefon: 948 17 818

Åpningstider: mandag (09.30 – 15.00 og 17.00 – 21.00), tirsdag – torsdag (09.30 – 15.00)

Les mer: http://www.nettros.no/


Spiseforstyrrelsesforeningen

Om: «Spiseforstyrrelser er ikke noe noe en vokser av seg, men et alvorlig problem som en trenger hjelp til å komme ut av. Når du kontakter oss treffer du alltid en som har personlig erfaring med spisforstyrrelser eller er pårørende. Alle som arbeider hos oss har taushetsplikt. Det er mulig å bli helt frisk – be om hjelp. Sammen er vi sterkere!»

Telefon: 22 94 00 10

Åpningstider: mandag og tirsdag (09.00 – 16:00), onsdag (17.00 – 21.00), fredag (09.00 – 16.00)

Les mer: http://www.spisfo.no/kontakt/