DEPRESJON

«Depresjon, betegner i dagligtale nedtrykthet over noen tid. I psykiatrien betegner depresjon en psykisk lidelse som er kjennetegnet av et knippe karakteristiske symptomer. (…) Symptomene er nedtrykthet, tristhet, tomhetsfølelse, redusert initiativ og interesse for andre og tidligere gledesfylte aktiviteter, markert vektøkning eller vekttap, redusert eller sterkt økt appetitt, søvnforstyrrelser, trege bevegelser eller markert rastløshet, utmattelse, følelse av verdiløshet, skyldfølelse eller uttalte selvbebreidelser, ubesluttsomhet, vanskeligheter med konsentrasjon, og derfor også hukommelsen, og selvmordstanker eller -planer.»
Hentet fra http://sml.snl.no/depresjon (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


DEPRESJON HOS VOKSNE

Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: behandling og generell informajson.

Les mer


DEPRESJON HOS BARN OG UNGE

Helsenorge.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: behandling og generell informasjon.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM DEPRESJON

Nettpsykiateren

Innhold: generell informasjon og symptomer.

Les mer


Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Innhold: behandling, forebygging, forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Rådet for psykisk helse

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer