NIKOTINAVHENGIGHET

«Nikotinavhengighet, tilstand kjennetegnet av avhengighet av nikotin (tobakk). Den nikotinavhengige har et sterkt ønske om å skaffe seg tobakk, han klarer ikke å slutte, fortsetter å røyke til tross for kjennskap til skadelige konsekvenser (f.eks. hjerte- og karproblemer), og vedkommende har som regel over tid utviklet økt toleranse for nikotin.»
Hentet fra https://sml.snl.no/nikotinavhengighet (Store medisinske leksikon), 20. oktober 2015


GENERELL INFORMASJON OM NIKOTINAVHENGIGHET

Helsenorge.no

Innhold: generell informasjon, kjennetegn og årsaker.

Les mer


Felleskatalogen

Innhold: behandling, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


RØYKESLUTT

Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, generell informasjon og håndtering.

Les mer


Helsedirektoratet

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: behandling, generell informasjon og håndtering.

Les mer


Slutta.no

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer