PSYKOLOGISKE TESTER

ADHD | Alkoholavhengighet | Angst | Depresjon | Høysensitivitet | Rusmiddelavhengighet | Sosial fobi | Søvnproblemer

ADHD

Adult ADHD Self-Report Scale (Norsk Helseinformatikk)

Om: «Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) er et selvrapporteringsskjema for voksne der ADHD mistenkes. Testen beregner sannsynlighet for å ha ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse).»

Les mer: http://nhi.no/forside/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/adhd-selvtest-14643.html


Alkoholavhengighet

Alcohol-E (snakkomrus.no)

Om: Alcohol-E er et fordypningsskjema for personer som har et identifisert problem med alkohol. Alcohol-E kartlegger bruk av ulike typer alkohol, positive og negative funksjoner ved bruk av alkohol med tilhørende ambivalens, samt eventuell motivasjon for endring i alkoholbruk og behandling. Skjemaet inneholder 52 spørsmål, og tar mellom 20 og 25 minutter å fylle ut.

Les mer: http://www.snakkomrus.no/alcohol-e/


Alkohol (rushjelp.no)

Om: «Meningen med denne testen er å undersøke om du har grunn til å bekymre deg om ditt alkoholforbruk. Vi gir ulike råd alt etter hvordan du scorer.»

Les mer: http://www.rushjelp.no/Tester/Alkohol/Default.aspx


AUDIT (snakkomrus.no)

Om: AUDIT er et screeningverktøy utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO) for å identifisere problemfylt bruk av alkohol de siste 12 månedene. Formålet er å identifisere problemfylt bruk av alkohol og å vurdere endring i bruk av alkohol ved å gjenta testen. Verktøyet blir mest brukt i forhold til voksne, har 10 spørsmål og tar mellom 5 og 10 minutter å fylle ut.

Les mer: http://www.snakkomrus.no/audit/


TWEAK (snakkomrus.no)

Om: TWEAK er et selvrapporteringsskjema for kartlegging av alkoholbruk hos gravide kvinner. Skjemaet inneholder 8 spørsmål.

Les mer: http://www.snakkomrus.no/tweak/


Angst

Klinisk angstskala (Norsk Helseinformatikk)

Om: «Klinisk angstskala (KAS) er et instrument til å måle nåværende angsttilstand. Vekten skal legges på hvordan pasienten føler seg nå, og man ber pasienten beskrive hvordan han eller hun har følt seg de siste to dagene. KAS er et nasjonalt og internasjonalt anerkjent instrument som måler dybden på en angstlidelse. Vanligvis utføres testen som et intervju med lege eller annet helsepersonell som utspørrer.»

Les mer: http://nhi.no/forside/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/kas-klinisk-angstskala-13429.html


Depresjon

Edinburgh postnatal depresjonsskår (Norsk Helseinformatikk)

Om: «Edinburgh postnatal depresjonsskår (EPDS) er et spørreskjema som er laget for å oppdage pasienter med depresjon etter fødsel (fødseldepresjon). Pasienten kan selv fylle ut skjemaet, men vurderingen av skåren, behovet for ytterligere utredning og eventuell behandling må tas av allmennlegen.»

Les mer: http://nhi.no/forside/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/edinburgh-postnatal-depresjonsskar-13932.html


Hamilton 17 depresjonsskala (Norsk Helseinformatikk)

Om: «Denne utgaven av Hamilton består av 17 spørsmål om symptomer og tegn som kan være tilstede ved en depressiv tilstand. Skalaen er objektiv i den forstand at det er observatøren og ikke pasienten som vurderer.»

Les mer: http://nhi.no/forside/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/hamilton-17-depresjonsskala-27738.html


Major Depression Inventory (Norsk Helseinformatikk)

Om: Vurderingen av de ti spørsmålene i Major Depression Inventory (MDI) angir grad av depresjon.

Les mer: http://nhi.no/forside/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/major-icd-10-depresjon-sporreskjema-33894.html


Høysensitivitet

Dr. Elaine Arons selvtest

Om: «Tell hvor mange av utsagnene som du føler er riktige for deg. Besvar hvert spørsmål etter hvordan du personlig føler det. Hak av i ruten til venstre for utsagnet hvis det stemmer helt eller delvis for deg. Ikke hak av for utsagn som ikke stemmer overens med hvordan du føler.»

Les mer: http://www.hsperson.no/:/hsp/:/Dr._Elaine_Arons_Selvtest.html


Dr. Elaine Arons test for foreldre

Om: «Huk av for utsagn som er sanne, eller i noen grad sanne, for ditt barn. Huk også av for utsagn som tidligere har vært sanne i en lengre periode. La boksen stå tom hvis utsagnet ikke passer veldig godt på barnet ditt, eller det ikke stemmer i det hele tatt.»

Les mer: http://www.hsperson.no/:/hsp/:/Er_Barnet_Ditt_Hoysensitivt_.html


Ilse Sands selvtest

Om: «Gi hvert utsagn en tallverdi som beskrevet nedenfor. Testen er todelt. Du har fem forskjellige svarmuligheter. Foran hvert utsagn merker du av det tallet som passer best.»

Les mer: http://www.hsperson.no/:/hsp/:/Hvor_Sensitiv_Er_Du__Test_Deg_Selv.html


Rusmiddelavhengighet

Cannabis (rushjelp.no)

Om: «Denne testen er for personer som bruker cannabis. Testen gjør det enklere for deg å finne ut om måten du bruker cannabis på medfører en risiko. Vi gir ulike råd alt etter hvordan du scorer.»

Les mer: http://www.rushjelp.no/Tester/Cannabis/Default.aspx


DUDIT (snakkomrus.no)

Om: DUDIT er et selvrapporteringsskjema for identifisering av rusproblemer. Verktøyet er utviklet ved Karolinska Sykehuset i Sverige og er oversatt til flere språk. Målgruppen er voksne, verktøyet har 11 spørsmål og tar rundt 5 minutter å fylle ut.

Les mer: http://www.snakkomrus.no/dudit/


DUDIT-E (snakkomrus.no)

Om: «DUDIT-E er et fordypningsskjema for personer som har et identifisert problem med narkotiske stoffer og/eller legemidler. Skjemaet inneholder 54 spørsmål og tar mellom 20 og 25 minutter å fylle ut.»

Les mer: http://www.snakkomrus.no/dudit-e/


Kokain (rushjelp.no)

Om: «Denne testen er for personer som bruker kokain. Testen gjør det enklere for deg å finne ut om måten du bruker kokain på medfører en risiko. Vi gir ulike råd alt etter hvordan du scorer.»

Les mer: http://www.rushjelp.no/Tester/Kokain/Default.aspx


Sosial fobi

Brief Social Phobia Scale (Norsk Helseinformatikk)

Om: «Kort sosial fobi skala (Brief Social Phobia Scale). Den måler grad av angst, unngåelse og fysiologiske reaksjoner ved sosial fobi.»

Les mer: http://nhi.no/forside/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/bsps-sosial-fobi-skar-13431.html


Søvnproblemer

The Epworth Sleepiness Scale (Norsk Helseinformatikk)

Om: The Epworth Sleepiness Scale er et kort spørreskjema som skal måle sannsynligheten for at man har et søvnproblem.

Les mer: http://nhi.no/livsstil/livsstil/sovnforstyrrelser/sovnighetsskare-epworth-13259.html