PARANOID PSYKOSE

«Paranoid psykose er kjennetegnet ved vrangforestillinger, det vil si emosjonelt ladet og personlig forestilling som strider mot den sosiale virkelighet, det som omgivelsene betrakter som riktig, sant eller virkelig. Denne forestilling lar seg ikke korrigere ved hjelp av fornuft eller logikk.»
Hentet fra https://sml.snl.no/paranoid_psykose (Store medisinske leksikon), 20. oktober 2015


AKUTT PARANOID PSYKOSE

Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, prognose og årsaker.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM PARANOID PSYKOSE

Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer