VOLDTEKT

«Voldtekt er seksuell omgang (kjønnslig omgang eller samleie) fremtvunget ved vold eller ved å fremkalle frykt for liv eller helse; ved å utnytte bevisstløshet eller ved å utnytte en som er ute av stand til å kunne motsette seg handlingen, for eksempel som følge av beruselse eller søvn. (…) Fornærmede i voldtektssaker har rett til fri advokathjelp. Når voldtekten anmeldes, skal politiet gjøre fornærmede kjent med ordningen, og fornærmedes ønske om en spesiell advokat skal følges hvis det er mulig.»
Hentet fra http://snl.no/voldtekt (Store norske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM VOLDTEKT

DIXI

Innhold: generell informasjon, håndtering, kjennetegn og symptomer.

Les mer


Fellesskap mot seksuelle overgrep

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering, kjennetegn og symptomer.

Les mer


Psynett [fagartikkel]

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


Ung.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN

Kriser.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


SELVHJELP OG MESTRINGSSTRATEGIER

Senter for Krisepsykologi

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


SinnetsHelse.no

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer