SØVNFORSTYRRELSER

«Søvnforstyrrelser, fellesbetegnelse for en gruppe sykdommer som er kjennetegnet ved forstyrret evne til å sovne inn, sove uavbrutt eller tendens til å sove for mye.»
Hentet fra https://sml.snl.no/søvnforstyrrelser (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM SØVN OG SØVNFORSTYRRELSER

Helsenorge.no

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon symptomer og årsaker.

Les mer


Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Innhold: behandling, diagnose, forebygging, forekomst, generell informasjon, håndtering, kjennetegn, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


GODE RÅD FOR BEDRE SØVN

Helsedirektoratet

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: generell informasjon og håntering.

Les mer


Psynett [fagartikkel]

Innhold: forebygging, generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


Senter for Krisepsykologi

Innhold: håndtering.

Les mer


SØVNVANSKER

Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Lommelegen

Innhold: generell informasjon, håndtering og årsaker.

Les mer


SØVNPROBLEMER HOS BARN OG UNGE

Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering, prognose og symptomer.

Les mer


Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer