ANGST

«Angst, psykisk tilstand som er kjennetegnet ved en følelse av indre uro, spenning og kroppslig ubehag. Angst er vanlig ved ytre belastninger (stress) og ved personlige problemer og bekymringer, enten de er bevisste eller ubevisste.»
Hentet fra http://sml.snl.no/angst (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM ANGST OG ANGSTLIDELSER

Folkehelseinstituttet

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Oslo universitetssykehus

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Psynett [fagartikkel]

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Rådet for psykisk helse

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Universitetet i Tromsø

Innhold: generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Universitetet i Tromsø

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer