VRANGFORESTILLINGER

«Vrangforestillinger, feilaktige (urealistiske eller idiosynkratiske) forestillinger om andres motiver og handlinger som forsvares med stor energi og affekt og som ikke lar seg rokke. Vrangforestillinger kan variere fra å være vage og lite utkrystalliserte og ikke bli fastholdt særlig iherdig, til alvorlige former hvor forestillingene er stabile og systematiserte og klart påvirker tenkning og sosiale relasjoner samtidig som pasienten holder urokkelig fast ved dem.»
Hentet fra http://snl.no/vrangforestillinger (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM VRANGFORESTILLINGER

Helsebiblioteket.no

Innhold: generell informasjon og symptomer.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer


WebPsykologen

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer