UTBRENTHET

«Utbrenthet, en form for psykologisk «slitasje» som ofte forekommer hos helsepersonell og mennesker i andre omsorgs- eller serviceyrker. Utbrenthet karakteriseres ved emosjonell utmattelse, depersonalisering og redusert selvfølelse. Emosjonell utmattelse er en tilstand av fysisk og psykisk tretthet, samt en følelse av å ikke ha mer å gi til andre. Depersonalisering innebærer økende negative holdninger til de mennesker man arbeider med, slik at man opptrer upersonlig og ufølsomt. Redusert selvfølelse viser seg ved at man føler seg utilstrekkelig og inkompetent i sitt arbeide.»
Hentet fra http://snl.no/utbrenthet (Store norske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM UTBRENTHET

Norsk Helseinformatikk

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Oslo-psykologene.no

Innhold: behandling, forebygging, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Red.anm.: Se i menyen til venstre på siden for mer informasjon.

Les mer


Senter for Stress og Traumepsykologi

Innhold: generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forebygging, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer