TRAUMER

«Traume, fellesbetegnelse på alle slags kroppslige og mentale skader (psykisk traume) og belastninger som skyldes påvirkning utenfra.»
Hentet fra http://sml.snl.no/traume (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


BARN OG TRAUMER

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Innhold: generell informasjon, håndtering og årsaker.

Les mer


Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM TRAUMER

Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


Psykoterapeut.no

Innhold: behandling, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering, kjennetegn, symptomer og årsaker.

Les mer


Senter for Krisepsykologi

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Red.anm.: Klikk på lenkene nederst i artikkelen for mer informasjon.

Les mer


SELVHJELP OG MESTRINGSSTRATEGIER

Psykologisk.no

Innhold: generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Senter for Krisepsykologi

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer