TRAKASSERING

«Trakassere, utsette for ubehageligheter, forfølge med krangel, plage, sjikanere.»
Hentet fra https://snl.no/trakassere (Store norske leksikon), 22. mars 2015


SEKSUELL TRAKASSERING

Seksuelltrakassering.no

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


Ung.no

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


TRAKASSERING I ARBEIDSLIVET

Arbeidstilsynet

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


Likestillings- og diskrimineringsombudet

Innhold: forebygging, generell informasjon og kjennetegn.

Les mer