TILPASNINGSFORSTYRRELSE

«Tilpasningsforstyrrelse, mildere psykisk lidelse som oppstår som en reaksjon på en betydelig endring i livssituasjon, f.eks. sykdom, flytting, ny arbeidssituasjon, familiekonflikt eller ny familiekonstellasjon, og som avtar når livssituasjonen igjen normaliseres. Symptomer på tilpasningsforstyrrelse kan bl.a. være mildere grader av angst, depresjon og atferdsvansker.»
Hentet fra https://sml.snl.no/tilpasningsforstyrrelse (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM TILPASNINGSFORTYRRELSER

Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer