SPILLEAVHENGIGHET

«Spillegalskap, psykisk lidelse innenfor de såkalte impulsforstyrrelser, kjennetegnet ved en besettelse til å spille som ikke lar seg kontrollere, til tross for de negative konsekvensene dette har for en selv og eventuelt andre, spesielt familien.»
Hentet fra https://sml.snl.no/spillegalskap (Store medisinske leksikon), 26. februar 2015


BEHANDLINGSTILBUD OG SELVHJELP

Hjelpelinjen

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Red.anm.: Se i menyen øverst på siden for mer informasjon.

Les mer


Kompetansesenter rus – region øst

Innhold: generell informasjon, håntering og symptomer.

Les mer


DATASPILLAVHENGIGHET

Norsk Helseinformatikk

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Spillavhengighet Norge

Innhold: håndtering og kjennetegn.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM SPILLEAVHENGIGHET

Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Spillavhengighet Norge

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer