SOSIAL FOBI

«Sosial fobi, psykisk lidelse kjennetegnet ved angst for sosiale situasjoner hvor vedkommende blir utsatt for andres blikk. Det er vanlig å skille mellom generaliserte former for sosial fobi, hvor personen har angst for en rekke ulike sosiale situasjoner, og avgrensede former, hvor personen bare har svær angst i en bestemt situasjon, f.eks. for å holde foredrag i arbeidssammenheng.»
Hentet fra http://sml.snl.no/sosial_fobi (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM SOSIAL FOBI

Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Oslo-psykologene.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Red.anm.: Se i menyen til venstre på siden for mer informasjon.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Universitetet i Tromsø

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer


WebPsykologen

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer