SORG

«Ordet sorg er primært knyttet til tap av følelsesmessig nærstående mennesker i form av død, men sorg identisk med den som sees etter dødsfall av nærstående mennesker, kan også forekomme ved tap av (kjæle)dyr eller ved uønskede brudd i nære forhold (separasjon, skilsmisse).»
Hentet fra http://sml.snl.no/sorg (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM SORG

Senter for Krisepsykologi

Innhold: generell informasjon.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Ung.no

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


RÅD TIL DE SOM SØRGER

Helsenorge.no

Innhold: håndtering.

Les mer


Senter for Krisepsykologi

Innhold: håndtering.

Les mer


SELVHJELP OG MESTRINGSSTRATEGIER

Senter for Krisepsykologi

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


Senter for Krisepsykologi

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


SORGREAKSJONER ETTER DØDSFALL

Helsenorge.no

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


Landsforeningen uventet barnedød

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


SORGREAKSJONER HOS BARN OG UNGE

Senter for Krisepsykologi

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


Senter for Krisepsykologi

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer