SKYLDFØLELSE

«Skyldfølelse, følelsen av å ha overtrådt en norm (gjort noe galt). Motiverer individet til å «gjøre det godt igjen», og er dermed mer konstruktiv enn skam, hvor selvet blir rammet. Overdreven («nevrotisk») skyldfølelse viser seg som overtredelse av innbilte ideelle krav som individet selv kan innse er uberettigede. Personer med godt utviklet skyldfølelse har vist seg mer empatiske (større innlevelsesevne) enn andre.»
Hentet fra http://snl.no/skyldfølelse (Store norske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM SKYLDFØLELSE

Helsekompetanse.no

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Hjelptilhjelp.no

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


WebPsykologen

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


SAMVITTIGHETSANGST

WebPsykologen

Innhold: generell informasjon, kjennetegn og årsaker.

Les mer