SELVSKADING

«Å bevisst påføre seg selv smerte og/eller skade på egen kropp, uten at personen har til hensikt å ta sitt eget liv. Den vanligste formen for selvskading er risping eller kutting på hender og armer. Årsaken til selvskading er som oftest belastende psykiske situasjoner, som f.eks. omsorgssvikt, mobbing, forventningspress, skilsmisse og overgrep.»
Hentet fra http://sml.snl.no/selvskading (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM SELVSKADING

Helsenorge.no

Innhold: kjennetegn og håndtering.

Les mer


Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


SinnetsHelse.no

Innhold: behandling, kjennetegn, generell informasjon, håndtering og årsaker.

Les mer


Ung.no

Innhold: generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


RÅD TIL PÅRØRENDE

Hjelp til Hjelp

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer