SELVMORDSTANKER


FOR PÅRØRENDE

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

Innhold: håntering.

Les mer


WebPsykologen

Innhold: forebygging, generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM SELVMORDSTANKER

Helsenorge.no

Innhold: forekomst, generell informasjon og håndtering.

Les mer


LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Innhold: forekomst, generell informasjon og årsaker.

Les mer


Nettdoktor

Innhold: behandling, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


UNGDOM OG SELVMORDSTANKER

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

Innhold: forebygging og håndtering.

Les mer


Ung.no

Innhold: behandling, forebygging, generell informasjon og kjennetegn.

Les mer