SELVMORD

«Selvmord, en bevisst og villet handling som individet har foretatt for å skade seg selv, der denne skaden har ført til døden.»
Hentet fra http://sml.snl.no/selvmord (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


BARN OG UNGE SOM ETTERLATTE

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Innhold: håndtering og kjennetegn.

Les mer


Senter for Krisepsykologi

Innhold: håndtering.

Les mer


FOR ETTERLATTE

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Innhold: håndtering og kjennetegn.

Les mer


Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

Innhold: håntering og kjennetegn.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM SELVMORD

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Innhold: forekomst, generell informasjon og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: forekomst, generell informasjon og årsaker.

Les mer


Senter for Krisepsykologi

Innhold: forekomst, generell informasjon og håndtering.

Les mer