RUSMIDDELAVHENGIGHET

«Rusmiddelavhengighet, tilstand der det er utviklet et avhengighetsforhold i bruken av rusmidler. (…) Rusmiddelavhengighet kan oppstå ved gjentatte inntak av rusmidler over (lang) tid.»
Hentet fra http://sml.snl.no/rusmiddelavhengighet (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


FOR PÅRØRENDE

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

Innhold: generell informasjon.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM RUSMIDDELAVHENGIGHET

Forbundet Mot Rusgift

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


Oslo universitetssykehus

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer