PSYKOSE

«Psykose, den vanligste brukte betegnelsen for alvorlige psykiske lidelser hvor det foreligger realitetsbrist. Den manglende realitetsinnsikten (sviktende dømmekraft, feiltolkning av sosiale signaler, sviktende kontaktevne) gjør også at de fleste personer med psykose fungerer dårlig i samspill med andre mennesker. Med visse unntak (paranoia), vil også de fleste personer som er psykotiske, virke påfallende i sin væremåte i andres øyne.»
Hentet fra http://sml.snl.no/psykose (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM PSYKOSER

Helsekompetanse.no

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


Lommelegen

Innhold: forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


SinnetsHelse.no

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


TIPS Sør-Øst

Innhold: forebygging, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


PSYKOSER HOS BARN OG UNGE

TIPS Sør-Øst

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer