PERFEKSJONISME

«Perfeksjonisme, trang til å prestere (gjøre noe) fullkomment. I sin mest uttalte form kan perfeksjonisme være uttrykk for en psykisk lidelse (tvangslidelse, obsessiv-kompulsiv lidelse) eller personlighetsforstyrrelse (oftest tvangspreget personlighetsforstyrrelse) hvor personen ikke makter å fravike urimelig omstendelighet og pertentlighet selv ved ubetydelige detaljer.»
Hentet fra http://sml.snl.no/perfeksjonisme (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM PERFEKSJONISME

Forskning.no

Innhold: generell informasjon.

Les mer


Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Innhold: generell informasjon.

Les mer


Studentsamskipnaden i Oslo

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


WebPsykologen

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer