PARANOIA

«Paranoia, en form for alvorlig psykisk lidelse (psykose) preget av systematiserte, fast forankrede vrangforestillinger som gjerne utvikler seg langsomt. Vrangforestillingene er begrenset til et bestemt felt, og utvikler seg sjelden videre (monosymptomatisk). Personen kan derfor ofte fungere upåfallende så lenge den isolerte vrangforestillingen ikke utfordres. (…) Det nytter ikke å overbevise en pasient med paranoia om vrangforestillingenes uriktighet.»
Hentet fra http://sml.snl.no/paranoia (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM PARANOIA

Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Rådet for psykisk helse

Innhold: generell informasjon, kjennetegn og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, prognose og årsaker.

Les mer