PANIKKLIDELSE

«Panikklidelse, psykisk lidelse kjennetegnet ved hyppige og tilbakevendende angstanfall. (…) Anfallene kommer plutselig og uten forvarsel og utvikles i løpet av få minutter. Symptomene er hjertebank, brystsmerter, kvelningsfornemmelse, svimmelhet, ustøhet, skjelving, uvirkelighetsfølelse, kvalme og uvelhet.»
Hentet fra https://sml.snl.no/panikklidelse (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM PANIKKLIDELSER

Lommelegen

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Innhold: generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: diagnose, generell informasjon, kjennetegn og symptomer.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: forekomst, generell informasjon og årsaker.

Les mer


Universitetet i Tromsø

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer


SELVHJELP OG MESTRINGSSTRATEGIER

Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Innhold: generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


SinnetsHelse.no

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering og årsaker.

Les mer