NEVROSE

«Nevrose, fellesbetegnelse for en rekke former for psykiske lidelser som er forbundet med subjektivt sett plagsomme symptomer og hvor det oftest er redusert ytelse i arbeid, vanskeligheter i sosiale og familiære sammenhenger og innskrenket livsutfoldelse uten at det kan påvises markert brist i evnen til å skille mellom fantasi og virkelighet slik det sees ved psykoser og uten at det kan påvises en biologisk sykdom eller skade som forklarer sykdomsbildet.»
Hentet fra https://sml.snl.no/nevroser (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM NEVROSER

Helsenett.no

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Store norske leksikon

Innhold: behandling, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Webpsykologen

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer