MOBBING

«Mobbing vert definert som aggressiv åtferd som er gjentatt over tid og er karakterisert ved eit ujamt styrkeforhold der mobbinga vert utøvd av en eller fleire personar. Det er vanleg å seie at det er mobbing når plaginga skjer kvar veke eller oftare, men for den som vert ramma kan plaging som skjer sjeldnare enn ein gang pr. veke, vere ei vesentleg belastning.»
Hentet fra https://snl.no/mobbing (Store norske leksikon), 22. mars 2015


DIGITAL MOBBING

Barnevakten

Innhold: forebygging, håndtering og generell informasjon.

Red.anm.: Klikk på boksene for mer informasjon.

Les mer


Medietilsynet

Innhold: forebygging, generell informasjon og håndtering.

Red.anm.: Klikk på boksene for mer informasjon.

Les mer


Redd Barna

Innhold: forekomst, generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV MOBBING

Barnevakten

Innhold: forebygging, generell informasjon, håndtering.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM MOBBING

Røde Kors

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Seksuell helse og trakassering

Innhold: forekomst, generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Store norske lekiskon

Innhold: forekomst, generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Ung.no

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer