MISHANDLING

«Mishandling, fellesbetegnelse for ord (f.eks. trusler, nedverdigelser) eller handlinger (f.eks. vold) som en person bruker overfor en annen, og som innebærer krenkelse av den enkeltes fysiske eller psykiske integritet og som påfører offeret helseskade (fysisk eller psykisk). Mishandling kan forekomme overfor personer i alle aldre (barn, voksne, eldre).»
Hentet fra http://sml.snl.no/mishandling (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM MISHANDLING

Krisesenteret i Telemark

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


MISHANDLING AV BARN


Stine Sofies stiftelse

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


MISHANDLING AV KVINNER

Norsk Helseinformatikk

Innhold: forekomst og generell informasjon.

Les mer