KRONISK UTMATTELSESSYNDROM

«Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal følelse av energisvikt og utmattelse av mer enn 6 måneders varighet, og som hemmer dagliglivets funksjoner. Betegnelsen syndrom henspiller på at tilstanden er sammensatt av en rekke ulike symptomer og tegn. Syndromet er ikke ensartet, og det finnes ingen enkeltstående sykdomsmekanisme.»
Hentet fra http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/hjerne-nervesystem/utmattelsessyndrom-kronisk-1759.html (Norsk Helseinformatikk), 22. mars 2015


FOR PÅRØRENDE

Norges ME-forening

Innhold: håndtering.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM KRONISK UTMATTELSESSYNDROM

Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, generell informasjon og symptomer.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Ung.no

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, håndtering, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


KRONISK UTMATTELSESSYNDROM HOS BARN OG UNGE

Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, håndtering, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Norges ME-forening

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Red.anm.: Velg «For pasienter» i menyen øverst til venstre på siden for mer informasjon.

Les mer


SELVHJELP OG MESTRINGSSTRATEGIER

Norges ME-forening

Innhold: håndtering.

Les mer