INSOMNI

«Insomnia, søvnmangel, vanskeligheter med å sove.»
Hentet fra http://sml.snl.no/insomnia (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM INSOMNI

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Tidsskrift for den Norske Legeforening

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer


SØVNLØSHET HOS BARN

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Innhold: behandling, forebygging, forekomst, generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer