HYPOKONDRI

«Hypokondri, tilstand kjennetegnet ved en vedvarende opptatthet av muligheten for å ha en eller flere legemlige sykdommer, oftest av alvorlig eller fremskreden art. Personen er særlig var for signaler fra kroppen. Normale eller trivielle kroppslige fornemmelser og utslag tolkes ofte som unormale eller foruroligende av pasientene. Hvis denne tendensen er så uttalt at det fører til gjentatte legebesøk, sykmeldinger eller sosial eller arbeidsmessig funksjonssvikt, kalles tilstanden hypokondrisk lidelse.»
Hentet fra http://sml.snl.no/hypokondri (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM HYPOKONDRI

Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Innhold: behandling, generell informasjon og symptomer.

Les mer


SinnetsHelse.no

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose og symptomer.

Les mer


Universitetet i Tromsø

Innhold: forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer