HALLUSINASJONER

«Hallusinasjon, opplevelse som har et ytre sanseinntrykks klarhet uten at det foreligger adekvat ytre sansestimulering for en slik opplevelse. Hvis det foreligger et adekvat ytre sanseinntrykk, men dette feiltolkes, snakker man om illusjon. Det er virkelighetspreget som skiller hallusinasjoner fra en forestilling i tankene. Hallusinasjoner kan ramme alle sansekvaliteter. Vanligst er visuelle (syn, bilder, «synshallusinasjoner»), auditive («hørselshallusinasjoner») og taktile hallusinasjoner («berøringshallusinasjoner»).»
Hentet fra http://sml.snl.no/hallusinasjon (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM HALLUSINASJONER

Nettpsykiateren

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer