FOBI

«Fobi, vedvarende og ikke-fornuftig frykt for et spesifikt objekt, en aktivitet eller en situasjon, som ledsages
av et påtrengende ønske om å unngå det som fremkaller angsten (det fobiske stimulus). Fryktreaksjonen kan ikke resonneres eller forklares bort, og reaksjonen oppleves som utenfor personens kontroll. Fobiske lidelser spenner fra isolerte (enkle) fobier hos for øvrig helt velfungerende personer, til omfattende invalidiserende lidelser der personen er hemmet i nesten all sosial utfoldelse.»
Hentet fra http://sml.snl.no/fobi (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM FOBIER

Folkehelseinstituttet

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Oslo-psykologene.no

Innhold: behandling og håndtering.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Universitetet i Tromsø

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer


SELVHJELP OG MESTRINGSSTRATEGIER

Oslo-psykologene.no

Innhold: behandling, håndtering og symptomer.

Les mer