DYSTYMI

«Dystym lidelse, dystymi, psykisk lidelse som er kjennetegnet ved langvarige symptomer forenlig med lett til moderat grad av depresjon. Tilstanden ble tidligere kalt kronisk eller langvarig depressiv nevrose, og den inngår i begrepet stemningslidelse (affektiv lidelse). Dystym lidelse skilles fra bipolar lidelse (manisk-depressiv psykose) og syklotym lidelse ved fravær av oppstemte perioder. Diagnosen dystym lidelse krever at stemningsleiet er senket over flere år i motsetning til «enkle» depresjoner (depressive episoder) som ubehandlet vanligvis varer 3–9 måneder.»
Hentet fra http://sml.snl.no/dystym_lidelse (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM DYSTYMI

Oslo-psykologene.no

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Oslo-psykologene.no

Innhold: behandling.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Store norske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon og årsaker.

Les mer