DISKRIMINERING

«Diskriminering, å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne.»
Hentet fra http://snl.no/diskriminering (Store norske leksikon), 22. mars 2015


DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET

Advokatenhjelperdeg.no

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Ung.no

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM DISKRIMINERING

Store norske leksikon

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


Ung.no

Innhold: generell informasjon, håndtering og kjennetegn.

Les mer


HAR DU OPPLEVD Å BLI DISKRIMINERT?

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Red.anm.: Trykk på boksene for mer informasjon relatert til din problemstilling.

Les mer


HVORDAN UNNGÅ Å DISKRIMINERE?

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Red.anm.: Trykk på boksene for mer informasjon relatert til din problemstilling.

Les mer