DEMENS

«Demens, fellesbetegnelse på organiske sykdommer i hjernen som fører til en generell intellektuell svikt, glemsomhet, desorientering samt sviktende dømmekraft; vanligst hos eldre mennesker. De fleste demenstilstander er progredierende, dvs. fører til større og større ødeleggelser i hjernen og multippel funksjonssvikt.»
Hentet fra http://sml.snl.no/demens (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


FOR PÅRØRENDE

Helsedirektoratet

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM DEMENS

Helsenorge.no

Innhold: generell informasjon og symptomer.

Les mer


Nasjonalforeningen for folkehelsen

Innhold: diagnose, forekomst, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Red.anm.: Se i menyen til venstre på siden for mer informasjon.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: diagnose, generell informasjon og symptomer.

Les mer


Å LEVE MED DEMENS

Helsenorge.no

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer