BULIMI

«Bulimi, sykdomstilstand karakterisert ved overdreven opptatthet av kontroll over kroppsvekten, med gjentatte episoder med kontrollsvikt hvor det forekommer anfall med overspising. Da blir store matmengder inntatt på kort tid (få timer). Spiseanfallene skjer gjerne i hemmelighet. Hyppigheten av slike anfall varierer, men kan hos noen forekomme flere ganger om dagen. Personen har derfor ofte sterk følelse av selvforakt, skyld eller depresjon etter et spiseanfall.»
Hentet fra http://sml.snl.no/bulimi (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM BULIMI

Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering, prognose og symptomer.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Psynett [fagartikkel om spiseforstyrrelser]

Innhold: behandling, diagnose, generell informasjon, håndtering, kjennetegn og årsaker.

Les mer


ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Red.anm.: Se i menyen til venstre på siden for mer informasjon.

Les mer


Spiseforstyrrelsesforeningen

Innhold: generell informasjon, håndtering og symptomer.

Red.anm.: Se i menyen til venstre på siden for mer informasjon.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer