AUTISME

«Autisme, tenkningsforstyrrelse hvor tenkningen ikke følger logiske baner som er tilpasset virkelige forhold, men har en rent subjektiv karakter (ønsketenkning, «følelseslogikk»). Det tas ikke hensyn til reelle eller logiske muligheter.»
Hentet fra http://sml.snl.no/autisme (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM AUTISME

Autismeforeningen

Innhold: generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Folkehelseinstituttet

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering, prognose og symptomer.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: behandling, generell informasjon og symptomer.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: diagnose, forekomst, generell informasjon, håndtering, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: generell informasjon.

Les mer