AMNESI

«Amnesi, hukommelsestap, helt (totalt) eller delvis (partielt) tap av erindringen om noe som har hendt. Retrograd amnesi vil si at hukommelsestapet dekker hendelser som er knyttet til tiden før og under en sjokkartet opplevelse (f.eks. en skade). Ved anterograd amnesi dekker tapet bare tiden etter ulykken.»
Hentet fra http://sml.snl.no/amnesi (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM AMNESI

Helsenett.no

Innhold: generell informasjon.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: diagnose, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: generell informasjon, symptomer og årsaker.

Red.anm.: Scroll ned til midten av siden for informasjon om amnesi/hukommelsestap.

Les mer


POSTTRAUMATISK AMNESI

Helse Bergen

Innhold: generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer