ALZHEIMERS

«Alzheimers sykdom, hjernesykdom som er en av de vanligste årsakene til demens. (…) Hyppigheten av Alzheimers sykdom øker med alderen, ca. 3 % av alle personer over 65 år har denne sykdommen, og om lag 12–15 % av alle personer over 80 år er rammet.»
Hentet fra http://sml.snl.no/Alzheimers_sykdom (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM ALZHEIMERS

Forskning.no

Innhold: diagnose, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Helsebiblioteket.no

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: forekomst, generell informasjon, prognose og symptomer.

Les mer


Nasjonalforeningen for folkehelsen

Innhold: behandling, generell informasjon, prognose, symptomer og årsaker.

Les mer


Store norske leksikon

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer