ALKOHOLMISBRUK

«Alkoholisme, tilstand som foreligger når et menneske er så avhengig av alkohol at det går ut over den fysiske eller psykiske helse. (…) Det sentrale trekk ved alkoholismen er at det er en tilstand hvor individet har mistet kontrollen over sitt alkoholforbruk, både ved at vedkommende i det lange løp er ute av stand til å avstå fra å drikke, og ved at han ikke kan stoppe å drikke før han er blitt beruset og fortsatt må holde denne beruselse ved like.»
Hentet fra http://snl.no/alkoholisme (Store norske leksikon), 22. mars 2015


FOR PÅRØRENDE

Helsenorge.no

Innhold: generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: generell informasjon, håndtering og symptomer.

Les mer


GENERELL INFORMASJON OM ALKOHOLMISBRUK OG ALKOHOLISME

Nettdoktor

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: symptomer.

Les mer


Norsk Helseinformatikk

Innhold: forekomst, generell informasjon, symptomer og kjennetegn.

Les mer


Store norske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


KONSEKVENSER FOR FAMILIEMEDLEMMER

Norsk Helseinformatikk

Innhold: generell informasjon.

Les mer