AGORAFOBI

«Agorafobi, angst for å oppholde seg alene utenfor hjemmet, spesielt på steder hvor det er andre mennesker (butikker, kollektive transportmidler), men også på ubeskyttede steder som åpne landskap.»
Hentet fra http://sml.snl.no/agorafobi (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM AGORAFOBI

Lommelegen

Innhold: behandling, generell informasjon og symptomer.

Les mer


Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Innhold: generell informasjon.

Les mer


Oslo-psykologene.no

Innhold: behandling, generell informasjon og symptomer.

Les mer


SinnetsHelse.no

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, håndtering og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Universitetet i Tromsø

Innhold: diagnose, behandling, forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer