AGGRESJON

«Aggresjon defineres som handlinger som med vitende og vilje påfører noen eller noe smerte/skade/ubehag. Slike handlinger rettes mot andre personer eller objekter eller mot en selv, og kan uttrykkes på mange måter og i ulike styrkegrader, fra ironiske kommentarer, verbal kritikk og selvhevdelse til fysisk angrep med drap/ødeleggelse som følge.»
Hentet fra http://snl.no/aggresjon%2Fhos_mennesket (Store norske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM AGGRESJON

Store medisinske leksikon

Innhold: generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


PASSIV AGGRESJON

WebPsykologen

Innhold: generell informasjon og kjennetegn.

Les mer


SINNEMESTRING OG AGGRESJONSKONTROLL

Stiftelsen Tryggere

Innhold: generell informasjon og håndtering.

Les mer


Alternativ til Vold

Innhold: håndtering.

Les mer