AFASI

«Forstyrrelse av språkfunksjonen som skyldes svikt i hjernens språkområder, mens muskelfunksjonen i taleapparatet (strupehode, tunge, svelg) er i orden. (…) Både evnen til å uttrykke seg og språkforståelsen er i alminnelighet rammet, om enn i forskjellig grad, ved skader i språkområdene.»
Hentet fra http://snl.no/afasi (Store norske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM AFASI

Afasiforbundet i Norge

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Logopeden

Innhold: behandling, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Innhold: forekomst, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer


Store medisinske leksikon

Innhold: behandling, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Sunnaas sykehus HF

Innhold: generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer