ADHD

«ADHD, tilstand der kjernesymptomene er hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker og impulsivitet. Tilstanden viser seg fra tidlig barnealder og kan vedvare inn i voksenalderen.»
Hentet fra http://sml.snl.no/ADHD (Store medisinske leksikon), 22. mars 2015


GENERELL INFORMASJON OM ADHD

ADHD Norge

Innhold: diagnose, forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer


Folkehelseinstituttet

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Helsenorge.no

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon og symptomer.

Les mer


Rådet for psykisk helse

Innhold: behandling, diagnose, forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste)

Innhold: forekomst, generell informasjon, symptomer og årsaker.

Les mer


Å LEVE MED ADHD

Leve med AD/HD

Innhold: diagnose, behandling, generell informasjon, håndtering, symptomer og årsaker.

Les mer