LISTE OVER KRISESENTRE I NORGE

Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark | Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nordland | Nord-Trøndelag | Oppland | Oslo | Rogaland | Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms | Vest-Agder | Vestfold | Østfold


AKERSHUS

Asker og Bærum Krisesenter

Telefon: 67 50 83 83

E-post: abkr@baerum.kommune.no

Nettside: https://www.baerum.kommune.no/krisesenter


Krise- og incestsenteret i Follo

Telefon: 64 97 23 00

E-post: post@kisif.no

Nettside: http://www.kisif.no/


Romerike Krisesenter

Telefon: 63 81 41 78

E-post: post@rkrise.no

Nettside: http://www.romerike-krisesenter.no/


AUST-AGDER

Østre Agder Krisesenter

Telefon: 37 01 32 80

E-post: krisesenteret@krisesenteret.no

Nettside: http://www.krisesenteret.no/


BUSKERUD

Betzy Krisesenter

Telefon: 32 83 03 46

E-post: info@betzykrisesenter.no

Nettside: http://www.betzykrisesenter.no/


Kongsberg Krisesenter

Telefon: 32 73 64 00

E-post: post@kongsbergkrise.no

Nettside: http://www.kongsberg.kommune.no/Kontaktoss/Kongsberg-krisesenter/


Krisesenteret i Hønefoss

Telefon: 32 17 06 90

E-post: post@krisesenteret.info

Nettside: http://www.krisesenteret.info/


Hallingdal Krisesenter

Telefon: 32 07 52 50

E-post: post@hallingdalkrisesenter.no

Nettside: http://www.hallingdalkrisesenter.no/


FINNMARK

Alta Krisesenter

Telefon: 78 43 46 93

E-post: post@altakrise.no

Nettside: http://www.altakrise.no/


Krisesenteret i Hammerfest

Telefon: 78 41 30 18

E-post: post@vestkris.no

Nettside: http://hammerfestkrisesenter.no/


Norasenteret

Telefon: 78 99 60 60

E-post: info@norasenteret.no

Nettside: http://www.norasenteret.no/


Samisk krise- og incestsenter

Telefon: 78 46 70 88

E-post: krisesenteret@karasjok.kommune.no

Nettside:
http://www.karasjok.kommune.no/Modules/theme.aspx?ObjectType=Article&ElementID=671&Category.ID=1202


HEDMARK

Hamar Krisesenter

Telefon: 62 56 18 30

E-post: hik@hamar.kommune.no

Nettside: http://www.hamar-krisesenter.no/


Glåmdal Krisesenter

Telefon: 62 81 80 88

E-post: post1@glamdalkrisesenter.no

Nettside: http://www.glamdalkrisesenter.no/


HORDALAND

Krisesenteret for Bergen og omegn

Telefon: 55 31 50 50

E-post: krise-fk@online.no

Nettside: http://www.bergenkrisesenter.no/


Krisesenteret i Vest avd. Stord

Telefon: 53 41 12 12

E-post: post@krisesenteretstord.no

Nettside: http://krisesentervest.no/


MØRE OG ROMSDAL

Krisesenteret for Molde og omegn

Telefon: 71 25 66 66

E-post: krisesenteret.molde@online.no

Nettside: http://www.krisesenteretmolde.no/


Krisesenter for Sunnmøre

Telefon: 70 16 33 33 (kvinner) / 90 70 74 33 (menn)

E-post: krisesenter-kvinner@alesund.kommune.no / krisesenter-menn@alesund.kommune.no

Nettside: http://www.alesund.kommune.no/sub/krisesenter/


Nordmøre Krisesenter

Telefon: 71 57 48 70

E-post: post@nordmorekrisesenter.no

Nettside: http://www.nordmorekrisesenter.no/


NORDLAND

Krisesenteret i Rana

Telefon: 75 14 49 44

E-post: krisesenteret@rana.kommune.no

Nettside: http://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/psykisk_helse_og_rustjenester/Krisesenter/Sider/side.aspx


Krisesenteret i Salten

Telefon: 75 55 58 90

E-post: krisesenteret@bodo.kommune.no

Nettside: http://bodo.kommune.no/enheter/krisesenteret-i-salten-article46172-342.html


Krisesenteret i Vesterålen

Telefon: 76 12 23 30

E-post: vkrises@online.no

Nettside: ikke tilgjengelig


Mosjøen Krisesenter

Telefon: 75 17 36 99

E-post: mosjoen.krisesenter@vefsn.kommune.no

Nettside: http://www.vefsn.kommune.no/mosjoeen-krisesenter.5069019-242150.html


Narvik og omegn Krisesenter

Telefon: 76 95 73 39

E-post: evastr@krisesenternarvik.com

Nettside: ikke tilgjengelig


Sør-Helgeland Krisesenter

Telefon: 75 02 17 11

E-post: krisesen@online.no

Nettside: http://www.shkrisesenter.no/


NORD-TRØNDELAG

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Telefon: 74 07 77 10

E-post: krverdal@online.no

Nettside: http://www.krisesenteret-nt.no/


OPPLAND

Krisesenteret i Gjøvik

Telefon: 61 17 55 60

E-post: krise-ig@online.no

Nettside: http://krisesenteret-gjovik.no/


Gudbrandsdal Krisesenter

Telefon: 61 27 92 20

E-post: post@gudbrandsdal-krisesenter.no

Nettside: http://gudbrandsdal-krisesenter.no/


OSLO

Oslo Krisesenter

Telefon: 22 48 03 80

E-post: postmaster@oslokrisesenter.no

Nettside: http://www.oslokrisesenter.no/


ROGALAND

Krisesenteret i Stavanger

Telefon: 51 53 06 23 (kvinner) / 51 53 22 27 (menn)

E-post: ksis@stavanger.kommune.no

Nettside: http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-familie/Krisesenter/


Krisesenteret i Vest avd. Haugesund

Telefon: 52 72 98 84

E-post: maylise@haugesundkrisesenter.no

Nettside: http://krisesentervest.no/


SOGN OG FJORDANE

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Telefon: 57 74 36 00

E-post: post@krisesenteret.sf.no

Nettside: http://www.krisesenteret.sf.no/


SØR-TRØNDELAG

Krisesenteret for Orkdal og omegn

Telefon: 72 48 24 10

E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

Nettside: ikke tilgjengelig


Trondheim Krisesenter

Telefon: 73 52 34 20

E-post: krisesenteret.trondheim@trondheim.kommune.no

Nettside: http://www.krisesenter.net/


TELEMARK

Krisesenteret i Telemark

Telefon: 35 50 38 00

E-post: post@krisesenteretitelemark.no

Nettside: http://www.krisesenteretitelemark.no/


TROMS

Harstad Krisesenter

Telefon: 77 06 40 07 (kvinner) / 90 26 25 15 (menn)

E-post: post@harstadkrisesenter.no

Nettside: http://www.harstadkrisesenter.no/


Krisesenteret for Tromsø og omegn

Telefon: 77 61 10 60

E-post: post@tromsokrisesenter.no

Nettside: http://tromsokrisesenter.no


Krisesenteret i Midt-Troms

Telefon: 77 84 52 60

E-post: post@krisesenteretmidt-troms.no

Nettside: http://www.krisesenteretmidt-troms.no/


VEST-AGDER

Vest-Agder Krisesenter

Telefon: 38 10 22 00 (kvinner) / 91 36 65 24 (menn)

E-post: vest-agder@krisesenteret.com

Nettside: https://www.kristiansand.kommune.no/krisesenter


VESTFOLD

Krisesenteret i Vestfold

Telefon: 33 35 91 91

E-post: post@skiv.no

Nettside: http://www.krisenett.no/


ØSTFOLD

Indre Østfold Krisesenter

Telefon: 69 89 45 69

E-post: postmaster@indreostfoldkrisesenter.no

Nettside: http://www.indreostfoldkrisesenter.no/


Krise- og incestsenteret i Fredrikstad

Telefon: 69 95 55 60

E-post: krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no

Nettside: http://www.blaakors.no/?CatID=1214


Krisesenteret i Moss

Telefon: 69 25 05 50

E-post: post@krisesenteret-moss.no

Nettside: http://www.mosskrisesenter.no/


Sarpsborg Krisesenter

Telefon: 69 10 87 00

E-post: krisesenter@sarpsborg.com

Nettside: http://www.sarpsborg.com/krisesenter


Stiftelsen Eva Krisesenter (Halden)

Telefon: 69 18 74 74

E-post: evakrisesenter@halden.net

Nettside: http://www.eva-krisesenter.no/