OM OSS

Bakgrunn

Psynett er en informasjonskanal for psykisk helse, drevet av studenter på frivillig basis. Når du besøker nettsiden vår ønsker vi at du så enkelt som mulig skal kunne finne frem til det du søker; enten det er hjelp eller informasjon relatert til psykisk helse.

Informasjonen på siden er i all hovedsak hentet fra offentlige og anerkjente kilder. Enkelte ganger linker vi også til kilder drevet av mindre foreninger og/eller privatpersoner, dersom vi etter eget skjønn mener at kilden har tilstrekkelig nytteverdi og samtidig fremstår som troverdig. Vi tar imidlertid forbehold om at informasjonen vi linker til likevel kan innehold feil og/eller mangler. Vi vil alltid anbefale at du tar kontakt med din fastlege eller en autorisert psykolog dersom du er usikker på hvilken informasjon som er relevant for deg og din situasjon.

Bidragsytere

Arntzen, Lisa
Sosionom, DIXI Ressurssenter
Artikkelbidrag

Berntzen, Christine Holm
Prosjektleder, «Lykkepromille»
Artikkelbidrag

Geirdal, Amy Østertun
Professor, Institutt for sosialfag, Fakultet for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus
Artikkelbidrag

Gullslett, Monika Knudsen
Høgskolelektor, Institutt for sykepleievitenskap, Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Artikkelbidrag

Hoebeke, Stephanie
Grafisk design

Kennair, Leif Edward Ottesen
Professor, Psykologisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Artikkelbidrag

Lindberg, Monica
Rådgiver, ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Artikkelbidrag

Mikaelsen, Håkon Randgaard
Prosjektleder (vikar), «Lykkepromille»
Artikkelbidrag

Nerdrum, Per
Professor, Institutt for sykepleie, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
Artikkelbidrag

Pallesen, Ståle
Professor, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen
Artikkelbidrag

Ruiz, Alexander
Grafisk design

Storehaug, Ida Torkjellsdatter
Prosjektleder (vikar), «Lykkepromille»
Artikkelbidrag

Svartdal, Frode
Professor, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø
Artikkelbidrag

Winther, Sandra
Grafisk design

Øverseth, Tine Blomfeldt
Prosjektleder, «Lykkepromille»
Artikkelbidrag

Økonomisk støtte

Psynett mottok for våren 2015 økonomisk støtte fra Frifond og Kulturstyret (Bergen).