STUDENTSAMSKIPNADER

Agder | Bergen | Buskerud/Vestfold | Harstad | Hedmark | Indre Finnmark | Molde | Nesna | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo og Akershus | Sogn og Fjordane | Stavanger | Stord/Haugesund | Sunnmøre | Telemark | Troms og Finnmark | Trondheim | Østfold | Ås


Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden)

Hjemmeside: http://www.samskipnaden.no/

Tjenester: Helsestasjon (Tromsø) / Kurs og grupper (Tromsø) / Lege (Tromsø) / Rådgivning / Tannlege (Tromsø)


Studentsamskipnaden i Agder (SiA)

Hjemmeside: http://www.sia.no/

Tjenester: Helsekasse / Ressurssenteret / Studentprest


Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Hjemmeside: http://www.sib.no/

Tjenester: Fastlege / Helsefond / Helsestasjon / Psykolog / Rådgivning / Tannlege


Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold

Hjemmeside: http://studentsamskipnad.no

Tjenester: Helsetilbud (Drammen) / Helsetilbud (Kongsberg) / Helsetilbud (Ringerike) / Helsetilbud (Vestfold)


Studentsamskipnaden i Harstad (SiHa)

Hjemmeside: http://www.hih.no/siha

Tjenester: Helsekasse / Helsetilbud / Rådgivning


Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH)

Hjemmeside: http://sih.no

Tjenester: Rådgivning og helsestasjon / Studentprest / Fastlege


Studentsamskipnaden i Indre Finnmark (SSO)

Hjemmeside: http://www.siif.no/

Tjenester: Psykolog (nederst på siden)


Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde)

Hjemmeside: http://www.simolde.no/

Tjenester: Fastlege / Helsefond / Rådgivning / Studentprest / Tannlege


Studentsamskipnaden i Nesna (SiNe)

Hjemmeside: http://www.sine.no/

Tjenester: Rådgivning


Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag (SiNoT)

Hjemmeside: http://www.sinot.no/

Tjenester: Helsefond / Helsestasjon / Kurs / Rådgivning


Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord)

Hjemmeside: http://www.studentinord.no/

Tjenester: Helsetilbud (Bodø) / Helsetilbud (Narvik)


Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP)

Hjemmeside: http://www.sopp.no/

Tjenester: Helse (Gjøvik) / Helse (Lillehammer) / Helsekasse / Studentprest (Gjøvik) / Studentprest (Lillehammer) / Tannlege (Gjøvik) / Tannlege (Lillehammer)


Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Hjemmeside: http://www.sio.no/

Tjenester: Fastlege / Helsekasse / Helsesøster / Kurs / Psykisk helse / Selvhjelp / Tannlege


Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF)

Hjemmeside: http://www.sisof.no/

Tjenester: Helsekasse / Helsestasjon / Kurs / Psykolog / Rådgivning


Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS)

Hjemmeside: http://www.sis.uis.no/

Tjenester: Helsekasse / Helsestasjon / Kurs og foredrag / Psykolog / Studentprest


Studentsamskipnaden Stord/Haugesund (SSH)

Hjemmeside: http://www.hsh.no/samskipnaden.htm

Tjenester: Fastlege / Helsestasjon (Haugesund) / Helsestasjon (Stord) / Psykisk helsetjeneste (Haugesund) / Studentrådgiver / Tannhelsefond


Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS)

Hjemmeside: http://www.studentsamskipnaden.no/

Tjenester: Helsefond / Helsekasse / Helsesøster / Psykolog / Rådgivning


Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel)

Hjemmeside: http://www.sitel.no/

Tjenester: Helsefond / Kurs / Rådgivning / Selvhjelp


Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

Hjemmeside: https://www.sit.no/

Tjenester: Fastlege / Helsekasse / Helsesøster / Kurs / Psykolog / Tannlege


Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ)

Hjemmeside: http://www.siost.hiof.no/

Tjenester: Helsekasse / Helsestasjon / Kurs / Psykolog / Rådgivning / Tannlege


Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs)

Hjemmeside: http://www.sias.no/

Tjenester: Helsestasjon / Rådgivning / Studentprest