HELSESTASJONER

Bergen | Hedmark | Nord-Trøndelag | Nordland | Oppland | Oslo og Akershus | Sogn og Fjordane | Stavanger | Stord/Haugesund | Sunnmøre | Troms og Finnmark | Trondheim | Østfold | Ås


Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden)

Tromsø: http://samskipnaden.no/radgiving/studenthelsestasjonen


Studentsamskipnaden i Bergen (SiB)

Bergen: http://www.sib.no/no/helse/helsestasjon


Studentsamskipnaden i Hedmark (SiH)

Hamar: http://sih.no/helsestasjon-hamar/
Elverum: http://sih.no/helsestasjon-elverum/
Rena: http://sih.no/helsestasjon-rena/
Evenstad: http://sih.no/helsestasjon-evenstad/


Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag (SiNoT)

Steinkjær, Namsos og Levanger: http://www.sinot.no/helse/helsestasjon


Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord)

Bodø: http://www.studentinord.no/?id=1834315910


Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP)

Gjøvik: http://www.gjovik.kommune.no/barn-og-familie/ungdomsavdelingen/helsestasjon-for-ungdom/#studenter-p-h-gskolen-i-gj-vik-hig


Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Oslo: http://www.sio.no/Helse/Helses_ster/


Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF)

Førde og Sogndal: http://www.sisof.no/helsestasjon/


Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS)

Stavanger: http://www.sis.uis.no/helsestasjon


Studentsamskipnaden Stord/Haugesund (SSH)

Haugesund: http://www.hsh.no/samskipnaden/studenthelse.htm#0000025471
Stord: http://www.hsh.no/samskipnaden/studenthelse.htm#0000074443


Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS)

Volda og Ålesund: http://www.studentsamskipnaden.no/default.asp?page=167


Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)

Trondheim: https://www.sit.no/helse/helsesøster


Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ)

Halden og Fredrikstad: http://www.siost.hiof.no/råd-og-helse/helse/helsestasjon


Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs)

Ås: http://www.sias.no/helsestasjon/helsetjenester.html/helsestasjon.html